Top sản phẩm bán chạy

Sắp xếp
 • DDR3 4G/1333 KINGTON

  Mã :   (đặt hàng)

  Giá:  650.000 VND

 • DDR3 2G/1333 KINGTON

  Mã :   (đặt hàng)

  Giá:  480.000 VND

 • DDR2 2G/800 KINGTON

  Mã :   (đặt hàng)

  Giá:  700.000 VND

 • DDR2 1G/800 KINGTON

  Mã :   (đặt hàng)

  Giá:  380.000 VND